Αναλαμβάνουμε την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων συντήρησης ή κατάψυξης  δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη για τη διαστασιολόγηση του κατάλληλου μηχανήματος ψύξης ανάλογα ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασία στο θάλαμο.