ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

Ακολουθώντας όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον χώρο της ψύξης είμαστε σε θέση να  αναλάβουμε την κατασκευή όλων των ψυκτικών θαλάμων συντήρησης ή κατάψυξης  ενώ παράλληλα δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη για τη διαστασιολόγηση του κατάλληλου μηχανήματος ψύξης ώστε να επιτευχθούν οι απαραίτητες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασία στο θάλαμο.