Αναλαμβάνουμε τη μελέτη  θερμικών απωλειών της οικίας σας, έτσι ώστε να σας προτείνουμε τον κατάλληλο επίτοιχο λέβητα συμπύκνωσης  υγραερίου για την κάλυψη των αναγκών της οικίας σας σε θέρμανση και ζεστά νερά χρήσης. Εν συνεχεία, προχωράμε στην εγκατάσταση του λέβητα και του δικτύου μεταφοράς υγραερίου προς αυτόν.