ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

 

Η εκτίμηση για το μέσο κόστος του υγραερίου την χρονιά 2015-2016 είναι ότι θα ανέρχεται στα 0,5 ευρώ ανά λίτρο.

Συνεπώς, με δεδομένο ότι η θερμογόνος δύναμή του (δηλ. το πόση θερμική ενέργεια αποδίδει κάθε λίτρο καυσίμου) ανέρχεται στις 6,61 KWh/lt και ότι τα σύγχρονα συστήματα καυστήρα – λέβητα υγραερίου έχουν απόδοση γύρω στο 99%, κάθε kWh θερμικής ενέργειας που λαμβάνουμε με υγραέριο κοστίζει 0,0765 ευρώ περίπου.

Όσον αφορά, τώρα, την εγκατάσταση της δεξαμενής υγραερίου, το κόστος για την όλη διαδικασία ανέρχεται στα 1.200 – 1.300 ευρώ στην περίπτωση της υπόγειας δεξαμενής, ενώ το κόστος μειώνεται εάν πρόκειται για υπέργεια.

 

Εξοικονόμηση  ενέργειας   στη Θέρμανση  και  στο ΖΝΧ

Ερευνα ΕΜΠ - Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

Τα παρακάτω διαγράμματα δίνουν μια γρήγορη  εικόνα  για τα αποτελέσματα της έρευνας που έκανε το  Εθνικό Μετσόβιο πολυτεχνείο  :

Όπως    βλέπουμε   από  τα διαγράμματα  οι λέβητες φυσικού αερίου-υγραερίου  συμπύκνωσης  έχουν κόστος θερμικής  ωφέλιμης  ενέργειας 0,076 €/kWth, επομένως από  ενεργειακής  άποψης είναι συμφέρουσα & αξιόπιστη λύση για την θέρμανση του χώρου μας, σε σχέση με το πετρέλαιο, τις ηλεκτρικές αντιστάσεις, τα τζάκια (συμβατικά  και ενεργειακά). Πλην των αντλιών  θερμότητας που έχουν κόστος  θερμικής  ωφέλιμης  ενέργειας 0,063€/kWth αλλά πολύ μεγαλύτερο αρχικό  κόστος  εγκατάστασης  σε σχέση  με ένα επίτοιχο  λέβητα  υγραερίου συμπύκνωσης.

Κόστος Ωφέλιμης Θερμικής Ενέργειας

 
Σύγκριση Κόστους Θερμικής Ενέργειας